سیستم های نصب لوله های کاندوئیت

 
 
 

سیستم نصب سینی و نردبان

ساپورت های تاسیساتی

برای هدایت و نصب سینی و نردبان کابل،لوله کشی و کانال کشی از ساپورت های تاسیساتی استفاده می شود.ساپورت های تاسیساتی شامل مجموعه از بست های لوله ،سی چنل یا سی ریل و براکت می باشد که هرکدام وظیفه خود را دارند.

مزایای استفاده از ساپورت های تاسیساتی :

  1. نصب راحت وسریع
  2. هزینه کم
  3. عدم نیاز به جوشکاری
  4. زیبایی محیط و چیدمان
  5. طول عمر بیشه  لوله کشی و کانال کشی
  6. قابلیت مقاومت دربرابر خوردگی ((ضد زنگ و اکسید بودن))
  7. مقاومت بالا

ساپورت های تاسیساتی مجموعه بزرگی از سیستم های نصب یا HOLDINGمی باشند که با توجه به شرایط و موقیت می توان هرکدام از آنها را استفاده کرد برای مثال با استفاده از ساپورت های تاسیساتی می توان لوله کشی را بر روی سقف و یا دیوار انجام داد.همچین این سیستم ها را ((ساپورت های تاسیساتی)) می توان به صورت نمایان در پارکینگ ها و تونلها استفاده کرد.