تراکینگ

سپکو تولید کننده انواع تراکینگ

تراکینگ را می توان با دیوایدرهای ثابت و حتی دیوایدر های متغیر و قابل تنظیم سفارش داد و دلیل اصلی استفاده کردن از دیوایدر و تراکینگ سهولت جداسازی کابل های کار شده روی سینی کابل می باشد.